Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Lektorská činnosť

Návšteva programu v planetáriu je doprevádzaná odborným lektorským výkladom prispôsobeným aktuálnej programovej ponuke, a zároveň záujmu návštevníkov.