Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Ocenenia

Slovenské technické múzeum získalo prestížne ceny ako víťaz súťaže vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR:

 

rok 2013

 

11. ročník Múzeum roka 2013
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou pôsobnosťou

rok 2011

cena Múzeum roka 2010
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierkový predmet - sústruh"
2. Vedecko-výskumná činnosť: „Publikácia Geodetická technika v zbierkovom fonde STM ako výstup VVÚ"
3. Bezpečnosť a odborná ochrana zbierok: „Reštaurovanie - reostat drevený veľký Bláthy"
4. Prezentácia a interpretácie zbierkových predmetov: „Expozícia Hutníctvo a Metalurgia v 19. a 20. storočí"
5. Nové formy práce s verejnosťou: Edukačná aktivita „PREMENA RUDY NA KOV"

rok 2009


cena Múzeum roka 2008
v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
Prihlásené predmety súťaže:
1. Akvizícia zhodnocujúca zbierkový fond: „Zbierka vysokonapäťových prístrojov a zariadení"
2. Prezentácia a interpretácia zbierkových predmetov - expozície a výstavy: „Stála expozícia / Sieň elektrických výbojov"