Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Astronómia

Expozícia s názvom ASTRONÓMIA sa skladá z dvoch častí.

Prvá časť je venovaná dejinám astronómia na Slovensku. Na desiatich paneloch sú dokumentované univerzity a školy, hvezdárne, osobnosti, ktoré na nich pôsobili, ale i tí, ktorí doma nenašli uplatnenie a pôsobili mimo územia dnešného Slovenska ( Regiomontanus, Hell, Fröhlich, Konkoly-Thége, Štefánik, Bečvář, Pajdušáková).

Druhá časť expozície je zameraná na prístrojovú techniku v astronómii od najstarších čias po súčasnosť. Na ploche 150m2 sa nachádza cca 100 zbierkových predmetov. Medzi vzácne patrí kolekcia slnečných hodín zo 17. - 18. storočia, armilárna sféra a glóbusy hviezdnej oblohy zo začiatku 18. storočia a rôzne ďalekohľady.

Čítať ďalej:Astronómia

Z dejín fyziky na Slovensku

Cieľom expozície je zoznámiť návštevníkov s vyše 500 ročnou cestou fyziky na Slovensku. Epozícia prezentuje do 250 vzácnych exponátov - fyzikálnych demonštračných prístrojov, prevažne z histórie i súčastnosti fyziky zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea. V bohatej obrazovej a textovej dokumentácii doloženej vzácnymi exponátmi je snaha ukázať v akej miere sa etapy svetovej fyziky uplatňovali na našich školách, prípadne sa dostali populárnou formou medzi ľudí.

Čítať ďalej:Z dejín fyziky na Slovensku

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

V expozícii úžitkových a umeleckých predmetov z kovov môže návštevník obdivovať početné doklady bohatej tradície remeselnej zručnosti a umeleckého citu majstrov kovospracujúcich remesiel. Kolekcia vyše 300 exponátov z kovu dokumentuje spojenie tvorivého technického myslenia so slohovými vplyvmi a nadčasovým dizajnom. Baníctvo a hutníctvo na Slovensku dosiahlo v 18.stor.vrchol vo svetovom meradle. Na zavádzanie technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia, založená v roku 1763.

Čítať ďalej:Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

Vývoj písacích strojov

Expozícia vývoja písacích strojov patrí k jedným z najucelenejších zbierkových fondov. Dokumentuje vývoj od druhej polovice 19. storočia až po súčastnosť. Táto kolekcia zbierok si právom zasluhuje pozornosť. S prvými pokusmi o zostrojenie písacieho stroja prichádzali tí vynálezcovia, ktorí chceli zmierniť smutný osud slepcov.

Čítať ďalej:Vývoj písacích strojov