Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

§9 odstavec 9

 

P.

č.

Predmet zákazky Členenie zákaziek podľa predpokladanej hodnoty

Prílohy

Dátum oznámenia

1. Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb z a do cudzieho jazyka pre STM zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 05.02.2014
2. Odstránenie havarijného stavu, oprava oplotenia v objekte Sklad soli v Solivare Prešov  zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 07.02.2014
3.  Odborné prehliadky a odborné skúšky poplachového systému narušenia zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 16.03.2014
4. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie  zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO  oznam 16.03.2014
5.  Rekonštrukcia zbierkového lietadla Messerschmitt Bf 109 G 14 AS-1.etapa zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO  oznam 10.04.2014
6.  Prístrešok Budimír-opláštenie zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO  oznam 23.04.2014
7. Oprava fasády a natretie dreveného šindľa – Múzeum J.M. Petzvala Spišská Belá zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 30.04.2014
8.  Reštaurovanie zbierkového predmetu Velocipéd Michaux zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO  oznam 19.05.2014
9.

Oprava dažďových zvodov Hlavná 86, Košice

zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 26.05.2014
10. Oprava komínov, Hlavná 88, Košice  zákazka v súlade s § 9 ods. 9 ZVO oznam 26.05.2014
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.