Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Program

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ
Termín: utorok – piatok, nedeľa - pozri aj Otváracie hodiny

LETNÁ NOČNÁ OBLOHA
Program pre všetky vekové kategórie doplnený o mytologické príbehy hrdinov, ktorých obrazce môžeme nájsť na aktuálnej nočnej oblohe (Androméda, Pegas, Perzeus).
Termín: august - september

.

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY
Termín: utorok – piatok - pozri aj Otváracie hodiny
Astroprogramy orientované na rozšírenie učiva prírodovedy a fyziky, prispôsobované požiadavkám vyučujúcich so zameraním na tematiku:
SLNEČNÁ SÚSTAVA
ORIENTÁCIA NA NOČNEJ OBLOHE
CIRKUMPOLÁRNE SÚHVEZDIA
SÚHVEZDIA ZVIERATNÍKA
Z NOVÝCH POZNATKOV ASTRONÓMIE
Špeciálne programy pre školské skupiny ASTRONÓMIA PRE 4. – 5. ročník ZŠ   

Ako návštevy planetária STM ponúkame prehliadku expozície Astronómia s multimediálnym astronomickým programom z CD nosičov, prehliadku kolekcie historických ďalekohľadov atď.